Право.UA. 2023 р., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2023 р., №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛАС І.Г.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУТІНА ТА РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ЗА СКОЄНІ ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ, ТЕРОРУ І ГЕНОЦИДУ СУПРОТИ УКРАЇНИ І СВІТУ (трагічні долі тиранів та незламність української нації у боротьбі за свободу – історико-правовий аналіз)
стор. 5

МОСКАЛЮК О.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ» ТА «ОБХІД ЗАКОНУ»
стор. 18

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ФУНКЦІЯ ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
стор. 23

СЛІНЬКО Т.М., ТКАЧЕНКО Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ В УКРАЇНІ
стор. 32

КУКСОВ В.Г.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
стор. 41

ЖИДОВЦЕВА О.С.
МАЙНОВИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС УДОВИ В УКРАЇНІ У ХVІ СТ.
стор. 47

СЕЛЕЗНЬОВ М.О.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ УЧАСТІ У ВИБОРАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 53

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, РОЛЬ І МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ТАКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 59

ГРАБИЛЬНИКОВА О.А., ЛЕГЕЗА Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
стор. 66

ПАСЛАВСЬКА Н.Т.
ОСНОВНІ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1871–1918 РР.)
стор. 73

ЛІСНЯК (ОВСЯКОВА) М.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОМІЧНИКА СУДДІ ЯК КАТЕГОРІЇ ПОСАД У ПАТРОНАТНІЙ СЛУЖБІ
стор. 79

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.С.
НАРАТИВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 86

БОНДАРЕНКО О.С., ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
КООРДИНАЦІЯ ПРОКУРАТУРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 96

КРАВЧУК О.В., ЦИГАНЮК Ю.В., КОПАНЧУК В.О.
АНАЛІЗ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 101

ГУЗЕЛА М.В.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ (ПРОТИДІЇ) КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЩОДО УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 112

ЦИЛЮРИК І., КУШПІТ В.
УПОВНОВАЖЕНІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ ТА ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 120

БАРАНЯК В.М.
КОНЦЕПЦІЯ СУТНОСТІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 127

СМУШАК О.М.
ІНСТИТУТ ПРИЧЕТНОСТІ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЙОГО ПРОФІЛАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
стор. 132

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЗИГРІЙ О.В., ПАПІЖ В.В., ЯЦУХ Т.С.
СИСТЕМА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВІЙНИ
стор. 141

ЧОХРІЙ В.С.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕСПЛАТОЮ АЛІМЕНТІВ
стор. 149

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

NAMAZOVA L.
GENERAL DIRECTIONS OF ACTIVITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN
стор. 156

КІНАШ Н.Б., ЮРЧИШИН Н.Г.
ВИДИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
стор. 161

МОРСЬКЕ ПРАВО

ПАНЧЕНКО І.М.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ
стор. 168

ОБГОВОРЕННЯ. ДИСКУСІЇ. АКТУАЛЬНО

КУЗІВ І.-М.І., МАРКОВА М.В.
АНГЛІЙСЬКА МОВА – КЛЮЧ ДО СВІТУ
стор. 175

НАДЬОН В.В.
РОЛЬ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ НА СТАДІЇ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ
стор. 178

DESHKO L.M., BYSAGA Y.M.
THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE PREPARATION AND HOLDING OF ELECTIONS OF PEOPLE’S DEPUTIES OF UKRAINE
стор. 184

ОРЛОВ Ю.В.
СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВІД ДИСБАЛАНСУ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ
стор. 190

ВОЛКОТРУБ С.Г.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В ОКРЕМИХ ПОРЯДКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 201

ЛУКІН Б.П.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
стор. 206

КОРНЄВ О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ СЛУЖБОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 213

ПОНОМАРЕНКО О.М., КОВАЛЕНКО О.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ, ЯКІ Є ПОЛІЦЕЙСКИМИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
стор. 219

ШИНКАРЬОВ Ю.В.
ФЕНОМЕН «РОЗУМНИХ СТРОКІВ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 226

МУЗИЧУК О.М., ЧИШКО К.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 231

ДЗЮБАНОВСЬКИЙ Ю.
ДО ПИТАННЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ НА ДОРОЗІ
стор. 238

КУРЕПІН Р.Ю.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 242

ПРИСЯЖНЮК О.А.
ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ, ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ У ВИБОРІ ВАРІАНТУ ПОВЕДІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ
стор. 248