Про журнал

pravo-ua


НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
З ПРОБЛЕМ КОНСТИТУЦІЙНОГО, ЦИВІЛЬНОГО, 
КРИМІНАЛЬНОГО,
ЕКОЛОГІЧНОГО ТА
ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА

Засновники журналу:

 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
 • КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
  CRIMINOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
 • МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
 • КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  KYIV INTERNATINAL UNIVERSITY
 • ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
  WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
 • АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ
  ACADEMY OF LAW SCIENCE OF MOLDOVA
 • ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ
  INSTITUTE FOR DEMOCRACY OF MOLDOVA
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE
 • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
  MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE
Державна реєстраційна служба України
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ №20687-10487Р від 24.03.2014 р.
Друкується за ухвалою Вченої Ради
Харківського національного університету
внутрішніх справ
№10 від 25.09.2014 р.
logo-issnISSN 2519-8327 (Print)
ISSN 2519-8335 (Online)
URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/

Наші реквізити:

49, вул. Львівська, Київ, Україна, 03179

E-mail:   np9907@mail.ru  /  k9907@i.ua

Тel.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Виписка з переліку за № 1092)

Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата
1092 ПРАВО.UA Харківський національний університет внутрішніх справ, Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. юридична 12.05.2015
Виходить щоквартально
© Спеціалізоване видавництво
«ЮНЕСКО СОЦІО»