Редакційна колегія

Головний редактор:
Editor-chief
Музичук О.М.  (Muzychuk O.)

Заступник головного редактора:
Deputyeditor
Кузнєцов Є.В. (Kuznetzov G.)
Кузнєцов В.Ф. (Kuznetzov V.)
Христинченко Н.П. (Hrystynchenko N.)         

Відповідальний секретар:
Executivesecretary
Бандурка І.О. (Bandurka I.)                           

Редакційна колегія:
Editorialboard

Бандурка О.О.        (Bandurka O.)       

Вовк В. Я.               (Vovk V.)             

Головко О. М.         (Golovko O.)        

Джафарова О.В.     (Jafarova О.)        

Жаровська І. М.       (Zharovska I.)       

Кириченко Ю.М.      (Kyrychenko J.)    

Куйбіда В.С.           (Kuybida V.)                    

Литвиненко  В.І.      (Litvinenko V.)      

Марчак В.Я.            (Marchak V.)        

Мельник М. І.          (Melnik M.)                       

Нор В.Т.                   (Nor V.)                

Савченко А.В.         (Savchenko A.)    

Середа В.В.            (Sereda.V. )                     

Тацій В.Я.                (Tatsyi V.)            

Теремецький В.І.     (Теremetsky V.)    

Тіщенко М.М.          (Tishchenko M.)    

Харченко В.Б.            (Kharchenko V.)      

Черновський О.К.       (Chernovsky O.)      

Шатрава С.О.          (Shatrava S.)        

Юхно О. О.             (Uhno O.)             

Ярмиш О.Н.            (Yarmish O.)         

 

Редакційна рада
/Еditorship/

Голова ради:
/Chiefoftheeditorship/
Бандурка О.М. (Bandurka O.)            

Заступники голови ради:
/deputy Chief of the editorship/
Сокуренко В.В.  (Sokurenko V.)
Савченко Л.А. (Savchenko L.)                      

 • Ануфрієв М.І.           (Anufriev N.)         
 • Білас І.Г.                  (Bilas I.)               
 • Дьомін Ю. М.           (Dyomin U.)          
 • Ісламов Хайям (Баку)  (IslamovKh.)   
 • Ковальчук С.О.        (Kovalchuk S.)      
 • Курко М.Н.               (Kurko M.)            
 • Левченко К. Б.         (Levchenko K.)     
 • Лощихін О.М.           (Loschyhyn O.)     
 • Литвинов О.М.         (Litvinov O.)         
 • Личенко І. О.            (Lichenko I.)         
 • Меленко С.Г.             (Melenko S.)     
 • Мельник О.М.          (Melnik O.)           
 • Мельник К.Ю.          (Melnik K.)            
 • Назаров В.В.           (Nazarov V.)         
 • Ортинська Н.В.         (Ortinska N.)         
 • Подоляка А.М.         (Podolyaka A.)     
 • Покатаєва О. В.       (Pokаtayeva O.)   
 • Рибалка Н.О.           (Rybalka N.)         
 • Самєдова Шахла (Баку) (SamedovaSh.)    
 • Сопільник Л.І.          (Sopilnyk L.)         
 • Фріс П.Л.                 (Fris P.)                
 • Хавронюк М.І.          (Havroniuk V.)      
 • Шемшученко Ю.С.         (Shemshuchenko U.)           
 • Шишка Р.Б.              (Shishka R.)         
 • Шутак І. Д.               (Shutak I.)            
 • Щур Б.В.                 (Shur B.)  

Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №1 2018

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком черговий номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№1 2018)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
 • теорії, історії держави і права;
 • адміністративного права;
 • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
 • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
 • міжнародного права;
 • банківського та фінансового права.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

Продовжити читання “Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №1 2018”

Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №3 2017

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком черговий номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№3 2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
 • теорії, історії держави і права;
 • адміністративного права;
 • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
 • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
 • міжнародного права;
 • філософії і психології права;
 • банківського та фінансового права;
 • порівняльного права;
 • обговорення, дискусії.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

Продовжити читання “Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №3 2017”