АВТОРАМ

АВТОРАМ ПРО ЖУРНАЛ «ПРАВО•UA»

Для публікації в журналі «ПРАВО.UA» приймаються оригінальні статті, а також огляди з наступних розділів:
 • державно-правове творення;
 • право, економіка, фінанси;
 • прокурорсько-слідча практика;
 • захист прав людини і громадянина;
 • дискусії та обговорення, полеміка; конституційне право;
 • кримінальне право; цивільне право;
 • господарське право;
 • трудове право;
 • міжнародне право;
 • адміністративне право;
 • судоустрій; філософія права;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • судова практика, оформлені відповідно до наступних вимог.

Рукописи статті висилаються на одній із робочих мов (українська, англійська) в двох екземплярах. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 сторінок машинописного тексту через два інтервали (огляд – 40 сторінок), включаючи список літератури, таблиці, рисунки, короткий зміст статті (реферат) та резюме українською та англійською мовами обсягом 0,5 сторінки обов’язкові.

Тексти статей повинні бути подані на диску, наявність рукопису при цьому обов’язкова, для більшої ефективності просимо одночасно направляти

Ваші статті також на адресу електронної пошти  e-mail:  k9907@i.ua

Рукопис повинен бути підписаний кожним з авторів.

Наявність номера телефону та адреси для переписки – обов’язкова.

Ціна однієї статті в нашому журналі 1000 грн.

Кількість авторів статті не більше трьох.