Право.UA. 2024 р., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2024 р., №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

САПАРОВА А.О., ТИМЧУК А.О.
СВОЄРІДНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ГІЛКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
стор. 5

КОРОТЮК М.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 11

ЗЛЕПКО Н.І.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 19

ЛОТЮК О.С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД КОРІННИХ НАРОДІВ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ КРИМУ
стор. 27

ЧОВГАН І.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМНИХ ЧИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
стор. 33

НІКІТІН М.М.
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС ПРАВОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ
стор. 39

НІКІТІНА О.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ
стор. 44

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ДЖАФАРОВА О.В., ШАТРАВА С.О., ЛЕЩЕНКО Д.О.
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
стор. 49

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК «ЗЛОЧИНІВ АГРЕСІЇ» /ПРОПАГАНДА, ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ/
стор. 54

СЛІНЬКО С.В., МАКСИМОВА Л.О.
ГАРАНТІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
стор. 59

КАВЄРІНА Т.П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ
стор. 65

ФРОЛОВА О.Г.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФАРМАЦЕВТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
стор. 73

ВЕРБОВА Н.І.
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
стор. 80

НОВІЧЕНКО А.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 86

ШАЙ Р.Я., ШАРДАКОВА А.
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗЛОЧИННОСТІ: АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 94

ЛЕМЕХА Р.І.
ЗАГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 99

ЯРЕМКО Г.З.
«БОЙОВИЙ ІМУНІТЕТ»: АНАЛІЗ СКЛАДУ ПРАВОМІРНОГО ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
стор. 104

ДРУЖИНІН Д.О.
СТАНОВЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 114

ОНИШКЕВИЧ І.А.
НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ЗАКІНЧЕННЯ ЗЛОЧИНУ
стор. 120

МАКАРОВА О.
РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА-ПСИХІАТРА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ОБВИНУВАЧЕНИХ
стор. 128

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ОБСЯГУ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПІДПРИЄМСТВАМ, УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ВНАСЛІДОК ЗНИЩЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ЇХ МАЙНА У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, А ТАКОЖ ВТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ ВІД НЕМОЖЛИВОСТІ ЧИ ПЕРЕШКОД У ПРОВАДЖЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 135

САЙНЕЦЬКИЙ О.П.
ТЕНДЕНЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ЄДИНОГО КОДИФІКОВАНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 142

ШУБА Б.В., КОНОПЕЛЬКО М.В., АПОСТОЛІДІ Г.Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РЕСУРСУ В УКРАЇНІ (пропозиції для використання в рамках платформи United24)
стор. 149

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

DOBKINA K.R., SYROTA O.O.
CORPORAL PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE IN THE LATE MIDDLE AGES
стор. 155

ДІКАРЄВ О.І., БАРАНОВСЬКА В.М.
КОНЦЕПТ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У МІЖНАРОДНОМУ ТА ПРАВОВОМУ ДИСКУРСАХ
стор. 162

КУЧМА О.Л., СІНЬОВА Л.М.
РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
стор. 172

КАРБАН М.
ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
стор. 179

КОСТЕНКО І.В., ФЕДОРЧУК О.В.
ВИДИ МАЙНОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЛИТОВСЬКИМ СТАТУТОМ 1588 РОКУ
стор. 185

ГОНЧАРУК Д.Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ
стор. 192

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ВАСИЛЕНКО В.М., МУЗИЧУК О.М., НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ДИСКУСІЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ «СУДОВА ВЛАДА» В ДОКТРИНІ ТЕОРІЇ ПРАВА
стор. 198

ВОСКОБОЙНІКОВ В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 204

ЯНІШЕВСЬКА К.Д., МУРАЧ Д.В.
ДО ПИТАННЯ ДЕМАРКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МИСТЕЦТВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
стор. 210

ГЕТА Д.С.
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ПРИ ГЛАВІ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 218

ГОНЧАРОВ С.І.
НЕПЕРЕБОРНА СИЛА ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 228

ШИРКІН В.Т., ПІТЕЛЬ В.В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
стор. 234

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю., ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНА ГАРАНТІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
стор. 240

МАЗАРАКІ Н.А., НЕСКОРОДЖЕНА Л.Л.
«ВІЧНОЗЕЛЕНІ» ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПАТЕНТИ У ТРИКУТНИКУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ТА ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 246

ТКАЧЕНКО В.С.
ПРАВОВІ НЮАНСИ ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН-ЄС У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО РОБОЧОГО ЧАСУ
стор. 256