Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Заступники головного редактора:

Кузнєцов Є.В.
головний редактор Західної регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО (доктор хонорес кауза).

Джафарова О.В.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ.

Виконавчий секретар:

Гайдай-Бандурка І.О.
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Голова редакційної ради:

Бандурка О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії юридичних наук, перший віцепрезидент Національної академії правових наук України.

Заступники Голови редакційної ради:

Гусаров С.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії юридичних наук, професор кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Ваолевська Л.А.
доктор наук, професор, керівник Дослідницької служби Верховної Ради України.

Члени редакції:

Ануфрієв М.І.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Артеменко І.А.
доктор юридичних наук, професор, голова Одеського апеляційного суду.

Бараш Є.Ю.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ.

Білас І.Г.
доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дрозд О.Ю.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки.

Жаровська І.М.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Завальний М.В.
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук, доцент кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Камінська Н.В.
доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України.

Куйбіда В.С.
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.

Куліш А.М.
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
Левченко К.Б. доктор юридичних наук, професор, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики.

Литвиненко В.І.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.

Личенко І.О.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ “ВНЗ” МАУП”.

Лощихін О.М.
доктор юридичних наук, професор, заслужений економіст України, професор кафедри теоретико-правових дисциплін Державного податкового університету.

Назаров В.В.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Невядовський В.О.
доктор юридичних наук, доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ.

Ортинська Н.В.
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”.

Подоляка А.М.
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Мащенко О.В.
доктор юридичних наук, доктор економічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Класичного приватного університету.

Репецький В.М.
кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Фріс П.Л.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Навчально-наукового юридичного Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Хавронюк М.І.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Шатрава С.О.
доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського національного університету внутрішніх справ.

Шишка Р.Б.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”.

Шопіна І.М.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

Шутак І.Д.
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила.

Щур Б.В.
доктор юридичних наук, професор Член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідуючий кафедрою кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.