ПРАВО. UA. 2021р ., №2

Право.UA. 2021р., №2

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ У 1941 РОЦІ (ВОЄННИЙ ПЕРІОД)
(ДО 80-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ)

стор. 5

ОРТИНСЬКА Н.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ПРО ПРАВОВІ ЦІННОСТІ

стор. 15

MAMMADOV Z.
AZERBAIJAN’S LEGAL SCIENCE AT THE MODERN STAGE

стор. 19

MOJDEH P.
WOMEN’S RIGHTS IN IRAN WITH A LOOK AT THE CURRENT SITUATION
OF WOMEN’S HEALTH RIGHTS IN THIS COUNTRY

стор. 25

СУХОРУКОВ М.С.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

стор. 35

ЛЕБІДЬ Т.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

стор. 40

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОДОЛЯКА А.М., ДЬОМІН Ю.М.
ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

стор. 47

АРТЕМЕНКО О.В., БОКАРЄВ Б.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

стор. 55

МАНЬКО Г.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

стор. 61

ВЕРГОЛЯС О.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

стор. 66

УСТИМЕНКО Б.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У СФЕРІ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

стор. 74

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДАНЬШИН М.В., КОСТЕНКО М.В., АДАМОВ Ф.П.
ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО СУДДІ
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

стор. 81

КОПАНЧУК В.О., ТУРОВЕЦЬ Ю.М., ОСМОЛЯН В.А.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА
ПРАВОВОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ У ДЕРЖАВІ

стор. 86

ИСБЕНДИЯРОВ Г.К. ОГЛУ
ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОБРАТНАЯ
СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

стор. 93

КОВАЛЕНКО В.В.
ТИПОВІ СЛІДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУШЕНЬ
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ,
ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

стор. 99

ПАХНІН М.Л.
ПРОТИДІЯ КРИМІНОГЕННИМ ВПЛИВАМ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

стор.

ШАБЕЛЬНІКОВ С.К.
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

стор. 112

МАР’ЄНКО Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ,
ПЕРЕДБАЧЕНОЇ СТ. 377 КК УКРАЇНИ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

стор. 120

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

DADASHOV E.T.
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION
OF AZERBAIJAN ON REAL ESTATE PROPERTY (60-90S OF THE XX CENTURY)

стор. 127

СВІТЛАК І.І.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ
НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

стор. 133

МОЖАРОВСЬКИЙ М.Ю.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«КОМПЛАЄНС» ТА ЙОГО ВИДІВ

стор. 139

ДАВИДЮК Х.В.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ
ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

стор. 149

КАЗАКОВА К.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ НЕДІЙСНИМИ

стор. 157

ЛЕОНОВ К.Ю.
ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ЇХ ЗМІСТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

стор. 166

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТЮФАНОВА Г.О.
ОПЛАТНІСТЬ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

стор. 174

КРЕТ Г.Р.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФОРМУВАННЯ ДОПУСТИМИХ ДОКАЗІВ
У КОНТЕКСТІ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

стор. 181

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

СТАШЕВСЬКИЙ О.М., ДЖУНЬ В.В.
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

стор. 187

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У МИТНІЙ СФЕРІ

стор. 193

САВЧУК Р.М.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЇЇ ДОСВІДУ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

стор. 200

ГЕРАСИМЧУК Р.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНУ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

стор. 206