Право.UA. 2021 р., №4

PDF АРХІВ: Право.UA. 2021 р., №4

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БЕДЬ В., ПАЙДА О.М., ЛАВРЕНТЬЄВ Ю.Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

стор. 5

БАНДУРКА С.С.
АДВОКАТУРА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

стор. 14

САПАЛОВА О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

стор. 21

КОТЬКО М.І.
ДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

стор. 27

КУЗИК П.М.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

стор. 34

МАМЕДОВА К.Р.
ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД

стор. 42

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БУГА Г.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

стор. 46

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

НАГИЕВ Э.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

стор. 53

БАНДУРКА І.О.
ПРАВА ДИТИНИ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ ЗАСТОСУВАННЯМ

стор. 60

ПИСАРЧУК І.В.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

стор. 68

ДОЛІНОВСЬКИЙ Ю.С.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

стор. 73

САДУЛА Л.М., МЕЛЕШКО О.М., ЛОБУР О.М.
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ З КАТУВАННЯМ

стор. 78

ПАХНІН М.Л.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗМІ В УКРАЇНІ
(ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА)

стор. 83

ЦИЛЮРИК І.
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА РЕСТИТУЦІЯ ЯК СПОСІБ ВІДШКОДУВАННЯ ПОТЕРПІЛОМУ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

стор. 92

КУШПІТ В.П.
ЗМІНА ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

стор. 99

КОЖУШКО С.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

стор. 107

КРАСМАН К.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ (СТ. 116 КК УКРАЇНИ)

стор. 115

ГОНЧАРУК В.Л.
ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, НА ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

стор. 124

СИЗОНЕНКО А.С.
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДЕФІНІЦІЇ

стор. 131

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛАШКУН А.І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

стор. 138

ЮРЧЕНКО В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ ПІД ЧАС НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА

стор. 144

БАРАНОВСЬКА В.М.
ОЦІНКА СУДАМИ ФОТОЗНІМКІВ ЯК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

стор. 151

ОЗЕРАНСЬКА С.І.
ДІДЖІТАЛІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ І НОРМАТИВНА МОДЕЛЬ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 156

ЩЕГЛАКОВ І.Е.
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ АДВОКАТОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗМІСТ НОРМ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА

стор. 161

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

MOJDEH P.
CHALLENGE OF THE EUROPEAN UNION

стор. 170

ГОЛОВІНА В.А., ГОРДІЄНКО С.К.
УКРАЇНА НА РИНКУ ЄС. УГОДА АСАА

стор. 177

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

ПОГОРІЛЕНКО А.В.
ГЕНДЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАГРОЗА ПСИХОЛОГІЧНОМУ БЛАГОПОЛУЧЧЮ НАСЕЛЕННЯ

стор. 182

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ТУРЧЕНКО І.В.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДРЯДНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ
стор. 189

ЧАНЦЕВА А.О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ
стор. 197

ЛИСАКОВСЬКИЙ Р.
ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 205

ЧЕРНЕНКО В.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ
стор. 210

СМАГЛЮК С.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ЕТАПАХ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІР КИ, ОЦІНКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ
стор. 215

ВОЮЦЬКА В.С.
ЗМІСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ
стор. 222