Право.UA. 2019 р., №2

PDF АРХІВ: Право.UA. 2019 р., №2

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СТЕЦЮК Б.Р.
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДИТИНСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
…стор.5

СЕМЕНОВИЧ В.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ В ПРАЦЯХ І. КАНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
…стор.11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ …стор.15

СОПІЛЬНИК Р.Л., КОВАЛІВ М.В., ЄСІМОВ С.С., СКРИНЬКОВСЬКИЙ Р.М.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
…стор.19

ТОПЧІЙ Ю.М.
СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ ЯК КВАЗІПОЛІЦЕЙСЬКОГО УТВОРЕННЯ
…стор.27

ЧУБКО Т., ЧУБКО В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
…стор.33

ХИЛЯ М.М.
ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ
(ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ)
…стор.39

ШЕВЧЕНКО С.С.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
…стор.45

ЛОПАТІН С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
…стор.50

МАЛІКОВ С.К.
ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
…стор.56

РИБІНСЬКА А.П.
СТАНОВЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ
…стор.62

ТЕРЕЩУК Г.А.
ІНФОРМАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
…стор.70

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

НАЗИМКО Є.С., ПАЙДА Ю.Ю., АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ
…стор.74

СЕМЕНИШИН М.О., ВІТВІЦЬКИЙ С.С., БИЧІН С.О.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор.80

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ М.Й., ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ В.М.
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСАД ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У СПРАВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
…стор.86

МИХАЙЛИК О.Г.
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ НАБЛИЖЕННЯ УМОВ ВІДБУВАНЬ ПОКАРАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
…стор.102

СОПРОНЮК О.А.
МІСЦЕ САНКЦІЙ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НОРМИ
…стор.108

НОСАЧ А.В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
…стор.116

САЗОНОВ В.В.
КРИМІНАЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ
…стор.123

ЛОБАЧ А.М.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ
…стор.131

НОСЕВИЧ Н.Р.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ
…стор.139

МІРЮК Т.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
…стор.146

БАДЮКОВ Ю.В.
ІМПЛІЦИТНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З  ІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ (СТ. 434 КК УКРАЇНИ)
…стор.154

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

НАЗИМКО О.В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
…стор.160

БАСАЙ Н.М.
ДОГОВІР СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: ПРАВОВА ПРИРОДА
…стор.167

КУЛАКОВ В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
…стор.172

СОБОЛЄВ О.В.
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «СТАТУСНОЇ ПОКУПКИ» ЯК ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
…стор.177

З’ЇЗДИ. НАРАДИ. КОНФЕРЕНЦІЇ. ТЕЗИ

ТОПЧИЙ Н.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
…стор.183

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ЛІЩУК Н.О.
ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАСИЛЬСТВА ТА ЙОГО ОЗНАК 
…стор.187

БІЛОУС В.Т., БОРТНИК Н.П., МАЛЕЦЬ М.Р.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
…стор.191

МАЙОРОВ В.В.
МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ …стор.198

БОРИСОВ С.Г.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ 
…стор.202

СОЛОШЕНКО Ю.В.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НОТАРІАТУ: ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
…стор.209

РУВІН О.Г.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 215

БАБАНІНА В.В.
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
стор. 220

ШЕНЦЕВ Д.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
стор. 229

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ
стор. 234

HARASYMIV V.
FORMS OF ACTIVITY OG THE NATIONAL POLICE IN THE CONDITIONS OF ARMED AGRESSION OF RUSSIA AGAINST UKRAINE
стор. 239

КАЛУШКА В.М.
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
стор. 245