Право.UA. 2023 р., №4 ч.2

PDF АРХІВ: Право.UA. 2023 р., №4 ч.2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

АЙРІЯН К.Б.
КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ОСОБИ: ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЧИ ЗАСІБ ЗЛОВЖИВАННЯ
стор. 5

КРАВЧЕНКО В.В.
ВЗАЄМОДІЯ СУДУ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 14

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
«ПРИНЦИП РІВНОСТІ» ТА «ПОЗИТИВНА ДИСКРИМІНАЦІЯ»: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА В ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ
стор. 20

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БОЖЕНКО Н.В., ЛЕГЕЗА Є.О.
ЩОДО СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 25

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАЛОВ П.О.
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ СПРОЩЕНИХ ПОРЯДКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 31

МАРТЬЯНОВ С.С.
ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.447 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 38

АРТЬОМОВ К.Ю.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В СПІВВІДНОШЕННІ ДО МЕТИ ПОКАРАННЯ
стор. 44

ШВЕЦЬ Ю.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
стор. 50

СКРЕКЛЯ Л.І., СОСНІНА О.В., СТИРАНКА М.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
стор. 58

ЛЕГЕЗА Є.О.
ДЯЕКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ
стор. 65

БАНДУРКА С.
ВЗАЄМОДІЯ АДВОКАТУРИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
стор. 71

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПАНЧЕНКО М.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ
стор. 81

СЛИЗЧЕНКО Д.С.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
стор. 87

КАРПІНСЬКИЙ Б.А., КАРПІНСЬКА О.Б.
ПРАВНИЧО-УПРАВЛІНСЬКА СТРАТЕГІОЛОГІЯ: ОСНОВИ І ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВОТВОРЧИМ ПАТРІОТИЗМОМ НАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 94

СКОБЕЛЬСЬКА О.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЇХ ДЕОКУПАЦІІ
стор. 102

ВОЛИНЕЦЬ В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 107

МИРГОРОДСЬКИЙ С.А., ГРАБИЛЬНИКОВА О.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
стор. 113

КРАВЧИК М.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
стор. 118

ШУТАК І.Д.
ДОКТРИНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВОТВОРЧОГО РІШЕННЯ
стор. 123

МОСКАЛЮК Н.Б.
СВІТОВІ ВИТРАТИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
стор. 128

ШИШКА О.Р.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ДЕЯКИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРЕДМЕТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
стор. 134

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ
стор. 142

САПАРОВА А.О., МАРИНКЕВИЧ К.С.
ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
стор. 153

ШПАКОВИЧ О.М., ПРИСТУПА А.А.
ВПЛИВ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН НА БОРОТЬБУ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ
стор. 160

РЕЦЕНЗІЇ

ОНИЩУК І.І.
РЕЦЕНЗІЯ НА РУКОПИС МОНОГРАФІЇ ВІТАЛІЯ ЮРІЙОВИЧА СЕРЕДЮКА «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА»
стор. 170

ОНІЩЕНКО Н.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СЕРЕДЮКА ВІТАЛІЯ ЮРІЙОВИЧА НА ТЕМУ: «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА»
стор. 172

СКРИПНЮК О.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СЕРЕДЮКА ВІТАЛІЯ ЮРІЙОВИЧА НА ТЕМУ: «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА»
стор. 174

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БОДНАР С.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 176

КОЛОБИЛІНА О.О.
ПОНЯТТЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
стор. 182

КОЛОМІЄЦЬ В.І.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
стор. 188