Право.UA. 2022 р., №2

PDF АРХІВ: Право.UA. 2022 р., №2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛАС І.Г.
ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК ПІДГРУНТЯ ВИЗНАННЯ РОСІЇ ДЕРЖАВОЮ-ТЕРОРИСТОМ ТА ЇЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ І ГЕНОЦИД
стор. 5

РЯБОШАПКО Л.
РОСІЙСЬКА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКІ ВІДНОСИНИ – СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
стор. 22

НАБИЕВ Ф.Г.
ПРАВОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
стор. 31

ЛАБА С.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ПРОПАГАНДИ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
стор. 38

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

САВЧЕНКО Л.А., МАЗУР Т.В., АНДРУЩЕНКО Г.С.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ОСНОВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
стор. 45

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АСЛАНОВ О.Р.
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИНСТВА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сто. 52

ОЛІЙНИК А.М., КАНЦІР В.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
У МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 59

МАРИСЮК К.Б., МАХНІЦЬКИЙ О.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ГАРАНТІЮ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
стор. 67

МЕЛЬНИЧУК А.І., МЕЛЬНИЧУК С.М.
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
стор. 71

ОСМОЛЯН В.А.
МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТОВ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ)
стор. 77

БАРАНЯК В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
стор. 86

ПАХНІН М.Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ КРИМІНОГЕННИХ ВПЛИВІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
стор. 91

ТЕТЕРЯТНИК Г.К.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПЛОЩИНУ ТА ПРАКТИКУ «ОБМІНУ ПОЛОНЕНИМИ»: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
стор. 97

КЛОЧКОВА В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАНО ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
стор. 106

КРІЦАК І.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: СИТУАТИВНО-РЕГІОНАЛІСТСЬКИЙ ВИМІР
стор. 112

ТИЧИНА Д.М.
ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
стор. 127

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОГОРІЛЕНКО А.В.
НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
стор. 134

ДОМБРОВСЬКА О.М.
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ ТА ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК «ВІДСИЛЬНА» НОРМА ДЛЯ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯННЯ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ)
стор. 141

ФІЛАТОВА-БІЛОУС Н.Ю.
РОЗМЕЖУВАННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРАДЯНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 149

АНІКІНА Г.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АВТОРА
стор. 155

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ПОЛІТОВА А.С.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 386 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 160

ВЕРБА І.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ
стор. 167

КУЛІШ А.М.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
стор. 174

ДАХОВА І.І., ТКАЧЕНКО Є.В.
ЄДИНЕ ТА МНОЖИННЕ ГРОМАДЯНСТВО: НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
стор. 180

ЛЕШАНИЧ С.В., ЮРЧИШИН Н. Г.
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 187

БОРТНЯК К.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ НАУКИ
стор. 193

СТАРОСТА В.І.
ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
стор. 200

ЯКОВЕЦЬ І.С.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
стор. 206

КАНЮКА Н.В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТРАДИЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА З ЕЛЕКТРОННИМ
стор. 211

ПОНОМАРЬОВА О.О.
ВИКЛИКИ ЩОДО ПАРТНЕРСЬКОЇ МОДЕЛІ СІМЕЙ В УКРАЇНІ, ПРИКЛАД ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
стор. 218