Журнал ПРАВО.UA №3 2018

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №3 2018

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №3 2018

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЛОЩИХІН О.М., МАРУЛІН О.О., ЩЕРБАНЬ Є.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ …стор. 5

КАМІНСЬКА Н.В., ПАЛЮХ А.Я.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ І ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ …стор. 10

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БІБА Ю.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  …стор. 5

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ШУБА Б.В., ЮЛДАШЕВ О.Х.
УПРАВЛІНСЬКІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ) ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ …стор. 21

РИБАЛКА Н.О., ПІЛЯЙ І.В., ТЕРЕЩУК Г.А.
МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ …стор. 32

МИКИТЮК М.А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ УДО УКРАЇНИ …стор. 37

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ) …стор. 44

ДЕНІС О.В.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ …стор. 49

БАГАНЕЦЬ О.
РЕАГУВАННЯ НА КРИТИКУ НА АДРЕСУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ …стор. 56

ГАЙДАЙ С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНФОРМАЦІЙНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ …стор. 63

ЖУКОВ С.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ …стор. 69

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ …стор. 74

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГАЦЕЛЮК В.О.
НЕЗАКОННЕ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: НАЗАД У МАЙБУТНЄ АБО КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДЕКРИМІНАЛІЗОВАНОГО   …стор. 80

КАПЛЯ О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ)
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  …стор. 86

ЗАГУМЕННА Ю.О.
РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  …стор. 91

ЗАЯЦЬ Р.Я.
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ  …стор. 97

МАМЧУР Л.О.
ВЗАЄМОДІЯ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  …стор. 103

ФЕДАНЯК Р.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ …стор. 108

ДІМІТРОВ М.К.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНО КАРАНОЇ ПОГРОЗИ  …стор. 114

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

СИНЄГУБОВ О.В.
КОНВАЛІДАЦІЯ ПРАВОЧИНУ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  …стор. 121

КРАСВІТНА Т.П.
ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ ЗА ДОГОВОРОМ  …стор. 127

ЗАБРОДІН О.М., ОСТРИК С.Ю.
ПРИПИНЕННЯ БАНКРУТСТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРИВАТИЗАЦІЄЮ: ШЛЯХ ДО ПОРЯТУНКУ ПІДПРИЄМСТВА
ЧИ УЗАКОНЕНЕ РЕЙДЕРСТВО? …стор. 133

СОРОКІНА Л.В.
«ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СФЕРИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ      …стор. 142

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ШУПИК Д.С.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ      …стор. 150

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

ГРАБ М.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ІСТИНИ У ПРАВІ     …стор. 155