Журнал ПРАВО.UA №3 2017

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №3 2017

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №3 2017

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Лощихін О.М., Мартинюк М.І.
Теоретичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії  …стор. 5

Ільницький М.С.
Становлення конституційного ладу в Україні …стор. 10

Єрмакова Г.С.
Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів:
ретроспективний аналіз …стор. 16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Світлична Ю.О.
Тенденція регіонального розвитку в Україні …стор. 24

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу
Налоги в Азербайджане в периоды с начала III века нашей эры и до начала IX века …стор. 29

Пономарьов С.П.
Адміністративно-правові повноваження президента України як суб`єкта забезпечення національної безпеки й оборони …стор. 34

Щокін Р.Г.
Мета і цілі державної політики у галузі освіти:
сучасний стан бачення проблеми …стор. 41

Ковальчук А.Ю.
Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України …стор. 47

Почанська О.С.
Види суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні …стор. 53

Єпішко І.С.
Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльністі  …стор. 60

Владимиренко І.В.
Нові принципи адміністративного судочинства  …стор. 63

Веклич В.О.
Теоретична та історико-правова розробленість понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції в Україні  …стор. 68

Байрак В.В.
Поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом та її функції …стор. 74

Легка О.В.
Поняття та зміст адміністративної відповідальності в сучасних умовах розвитку адміністративного законодавства України  …стор. 80

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Корниенко М.В., Тертышник В.М.
Острые углы реформирования следственных органов в Украине:
семь раз не для нас   …стор. 86

Шевчишен А.В.
Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг   …стор. 94

Ковальчук С.О.
Поняття та загальна характеристика вчення про речові докази у кримінальному процесі   …стор. 100

Мозоль С.А.
Окремі питання методології дослідження кримінологічної безпеки   …стор. 107

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Лучка І.Ю.
Нове у законодавстві про інтелектуальну власність  …стор. 111

Лисенко С.О.
Проблеми правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального об’єкта суспільних відносин у складі національної безпеки  …стор. 118

Хикмет Аловсат оглы Джавадов
Определение целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в контексте эффективности гражданского судопроизводства  …стор. 125

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Димінська О.Ю.
Перспективи гармонізації договірного права ЄС …стор. 132

Філософія та психологія права

Федіна А.В.
Окремі положення реалізації принципу публічного здійснення правосуддя крізь призму ефективної комунікації …стор. 138

Шувальська Л.Р.
Зародження ідеї участі народу у відправленні правосуддя …стор. 145

Музика М.П.
«Філософія життя» — новий ірраціоналістичний напрям у філософії права …стор. 149

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Попова Л.М.
Основні засади державного фінансового контролю в Україні  …стор. 157

порівняльне ПРАВО

Баула М.В.
Правова культура як методологія порівняльно-правових досліджень  …стор. 163

Обговорення, дискусії, актуально

Волинець Р.А.
Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами   …стор. 169

Опанасенко В.І.
Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове явище:
поняття, зміст, види   …стор. 176

Побіянська Н.Б., Хатнюк Н.С.
Визнання недійсним договору, вчиненого під впливом тяжких обставин і на невигідних (кабальних) умовах, як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання   …стор. 184

Сторожук Д.А.
Онтологія правового прогресу: філософсько-правовий вимір   …стор. 191

Мамушкіна А.І.
Загальна характеристика зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту …стор. 200

Іванець М.Г.
Деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури України …стор. 206