Журнал ПРАВО.UA №2 2019

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №2 2019

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №2 2019

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СТЕЦЮК Б.Р.
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДИТИНСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
…стор.5

СЕМЕНОВИЧ В.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ В ПРАЦЯХ І. КАНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
…стор.11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ …стор.15

СОПІЛЬНИК Р.Л., КОВАЛІВ М.В., ЄСІМОВ С.С., СКРИНЬКОВСЬКИЙ Р.М.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
…стор.19

ТОПЧІЙ Ю.М.
СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ ЯК КВАЗІПОЛІЦЕЙСЬКОГО УТВОРЕННЯ
…стор.27

ЧУБКО Т., ЧУБКО В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
…стор.33

ХИЛЯ М.М.
ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ
(ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ)
…стор.39

ШЕВЧЕНКО С.С.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
…стор.45

ЛОПАТІН С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
…стор.50

МАЛІКОВ С.К.
ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
…стор.56

РИБІНСЬКА А.П.
СТАНОВЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ
…стор.62

ТЕРЕЩУК Г.А.
ІНФОРМАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
…стор.70

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

НАЗИМКО Є.С., ПАЙДА Ю.Ю., АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ
…стор.74

СЕМЕНИШИН М.О., ВІТВІЦЬКИЙ С.С., БИЧІН С.О.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор.80

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ М.Й., ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ В.М.
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСАД ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У СПРАВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
…стор.86

МИХАЙЛИК О.Г.
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ НАБЛИЖЕННЯ УМОВ ВІДБУВАНЬ ПОКАРАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
…стор.102

СОПРОНЮК О.А.
МІСЦЕ САНКЦІЙ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НОРМИ
…стор.108

НОСАЧ А.В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
…стор.116

САЗОНОВ В.В.
КРИМІНАЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ
…стор.123

ЛОБАЧ А.М.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ
…стор.131

НОСЕВИЧ Н.Р.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ
…стор.139

МІРЮК Т.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
…стор.146

БАДЮКОВ Ю.В.
ІМПЛІЦИТНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З  ІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ (СТ. 434 КК УКРАЇНИ)
…стор.154

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

НАЗИМКО О.В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
…стор.160

БАСАЙ Н.М.
ДОГОВІР СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: ПРАВОВА ПРИРОДА
…стор.167

КУЛАКОВ В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
…стор.172

СОБОЛЄВ О.В.
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «СТАТУСНОЇ ПОКУПКИ» ЯК ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
…стор.177

З’їзди. наради. конференції. тези

ТОПЧИЙ Н.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
…стор.183