Журнал ПРАВО.UA №2 2017

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №2 2017

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №2 2017

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТЕРТИШНИК В.М.
ВІД ТОТАЛІТАРНОСТІ ДО ПРАВОВЛАДДЯ:
ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  …стор. 5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ …стор. 12

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Ю.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ …стор. 20

СНІГЕРЬОВ О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ …стор. 26

БЄЛІНСЬКА Я.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ З ОРГАНАМИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ …стор. 31

ОВЕЧКІНА О.С.
ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ІЗ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ …стор. 35

ЗАЯЦЬ О.С.
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ …стор. 42

ПАНЧЕНКО М.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА СТАН ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ …стор. 47

ЧИЖОВ Д.А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ …стор. 54

САВЧУК Р.М.
ОБОВ’ЯЗКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПЕРЕКЛАДАЧА
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ …стор. 64

ПОДОЛЯКА С.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ …стор. 70

ЛЕСЬКО Н.В.
ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА …стор. 75

БАНДУРКА С.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА …стор. 80

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАНДУРКА І.О.
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ …стор. 86

ПЛУКАР В.В., МАЛІЦЬКА Н.В.
ЗУПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФАКУЛЬТАТИВНИХ СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …стор. 92

КАВУН С.М., ДОЛИННИЙ А.В.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ …стор. 98

БРИСКОВСЬКА О.М., АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК Д.О.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ З ІНОЗЕМЦЯМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН …стор.  105

ПОНОМАРЬОВ С.П.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ …… 111

ЖЕЛІК М.Б.
КАРАНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРИЙНЯТТІ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ …стор. 116

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГАРНИК Л.Л.
БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ …стор. 123

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БАТЬКІВСТВО, МАТЕРИНСТВО ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …стор. 128

ХИКМЕТ АЛОВСАТ ОГЛЫ ДЖАВАДОВ
ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ …стор. 137

ДЕМЧЕНКО Я.О.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ …стор. 145

ІВАНОВ Д.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ …стор. 153

КАРТАВЦЕВА Ю.В.
«КОНТРАФАКЦІЯ» ТА «ПІРАТСТВО» ЯК ВИД ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ …стор. 158

МЕЛІХОВА Ю.О.
РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ …стор. 164

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГОЛЬОНКО Р.А.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ …стор. 171

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПОПОВА Л.М., САВЧЕНКО А.О.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИЯВЛЕННІ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ …стор. 177

ОЧКУРЕНКО С.В.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА І ТРУДОВОГО ПРАВА …стор. 184

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

НІКІТІН А.А.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ
УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ
ТА ВІД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ …стор. 192

БЕРИЛО О.Г.
КОНСТРУКЦІЯ САНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ,
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ …стор. 198