Журнал ПРАВО.UA №2 2015

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №2 2015

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №2 2015

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЛЕВЧУК М.В.
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ … стор. 5

ПОЛЬЩИКОВ В.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ В ТЕОРІЇ ПРАВА … стор. 12

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ВЕПРИЦЬКИЙ Р.С.
МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ … стор. 17

ЛУЦЕНКО Ю.В., ТАРАСЕНКО А.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ … стор. 23

ЗУБРИЦЬКА О.Я.
ПРАВА ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ … стор. 28

КОБИЛЯНСЬКИЙ О.М.
ПРОБЛЕМА ВІДМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІД ІНШИХ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ … стор. 35

ІВАНИЩУК А.А.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ  ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ … стор. 41

СОЛОВЕЙ Н.С.
ОБ’ЄКТИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ … стор. 44

ГОЛОДНОВА Т.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ В УКРАЇНІ … стор. 47

ПОНОМАРЬОВА С.П.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ … стор. 54

ШИЛЬНИК М.Є.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ   ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ … стор. 58

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

УВАРОВ В.Г.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІМУНІТЕТІВ … стор.64

БАНДУРКА І.О.
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ … стор. 70

ІЩУК О.С.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ … стор. 76

СЛІНЬКО Д.С.
ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ  СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ … стор. 83

ИЛЬЧЕНКО А.В.
ИСКИ ПО ДЕЛАМ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ИЗ СТРАХОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ … стор. 88

МАШЛЯКЕВИЧ Д.С.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ … стор. 94

СУББОТЕНКО О.С.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ОХОРОНИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ … стор. 102

БОГОНЮК Г.І.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ … стор. 108

РУБЦОВ В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ЕКСПЕРТАМИ … стор. 114

МІЩЕНКО Т.М.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ЩО  СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ  КОРУПЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ … стор. 139

ЧОЛАН Т.А.
РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ  ЗЛОЧИНІВ  НЕЗАКОННОГО УСИНОВЛЕННЯ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ЛЮДИНИ … стор. 127

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОПАДИНЕЦЬ Г.О.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА:  ПОНЯТТЯ,  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ … стор. 136

РОВНИЙ В.В.
ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА НАДАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ   ДОРАДЧИХ  ПОСЛУГ,  ПОРІВНЯЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ … стор. 142

КУРЕНДА С.В.
НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН … стор. 151

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ШПИТЬКО М.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АУДИТУ ЯК ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ … стор. 157

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

СЛЮЧАРЧУК Х.Т.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК МОДЕЛЬ СЛАБКОЇ (ПОВЕРХНЕВОЇ)  ВЗАЄМОДІЇ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА КОМУНІТАРИЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА … стор. 163

БОРДУН-КОМАР Н.І.
ГЕНЕЗА ІДЕЇ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ … стор. 169

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ШАВИНИНА-КАЛАШЯН Д.А.
КОНЦЕПЦИЯ НОРМ JUS COGENS В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ … стор. 175