Журнал ПРАВО.UA №1 2018

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №1 2018

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №1 2018

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бандурка О.М., Греченко В.А.
Науковий доробок історика права професора І.М.Собестіанського (1856-1895 рр.)  …стор. 5

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Шатрава С.О.
Мінімізація корупційних ризиків в юрисдикційній та контрольно-наглядовій діяльності органів національної поліції   …стор. 12

Клочко І.О.
Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції   …стор. 20

Макаровець А.М.
Особливості компетенції апарату суду   …стор. 26

Легка О.В.
Сутність та поняття впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності   …стор. 31

Пономарьов С.П.
Компетенція і повноваження кабінету міністрів України
в системі сектора безпеки і оборони держави   …стор. 35

Єпішко І.С.
Професійна етика поліцейського   …стор. 43

П’ятницький А.В.
Становлення правових засад реалізації заходів примусового
виконання судових рішень в Україні   …стор. 46

Почанська О.С.
Зміст та адміністративно-правове забезпечення фізичних (природних) прав  і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні  …стор. 53

Шоптенко С.С.
Мета та завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України   …стор. 61

Котормус Т.І.
Організаційно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції   …стор. 67

Павлюк Н.М.
Адміністративно-правові засоби національної поліції України
щодо протидії деліктам у сфері власності  …стор. 73

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Шевчишен А.В.
Особливості доказування обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину …стор. 78

Лазарев А.П.
Загальні положення проведення слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні …стор. 85

Мозоль С.А.
Методологія кримінологічної безпеки з урахуванням глобалістських тенденцій …стор. 90

Шестаков В.І.
Поняття і зміст права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності у кримінальному провадженні …стор. 97

Головко Б.Ю.
Процесуальна характеристика клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності …стор. 103

Волинець Р.А.
Проблеми відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від адміністративних правопорушень …стор. 110

Слінько Д.С.
Вплив міжнародних правових позицій під час звільнення від кримінальної відповідальності …стор. 119

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Цюра В.В.
Особливості визначення представництва як інституту цивільного права …стор. 126

Костюченко О.Є.
Гарантування, охорона і захист як елементи правового забезпечення трудових прав і законних інтересів працівника …стор. 131

Старікова Н.М.
Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій …стор. 137

Руденко А.І.
Особливості суб’єктного складу правових відносин у сфері управління та розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку …стор. 144

Ткаченко В.С.
Правові наслідки перебудови самочинно зведеного об’єкта будівництва …стор. 152

Єніна Л.В.
Закріплення особистих немайнових прав подружжя у шлюбному договорі  …стор. 157

Левківська В.М.
Право на обов’язкову частку в спадщині: доктринальний аспект …стор. 161

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шашкова-Журавель І.О.
Деяуі аспекти міжнародно-правової системи захисту трудових прав працівників-фрілансерів …стор. 167

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Сластьоненко О.О., Рудинська А.О.
Cутність та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного контролю…стор. 172