Журнал ПРАВО.UA №1 2017

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №1 2017

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №1 2017

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ХАВРОНЮК М.І.
КОМПАРАТИВНИЙ МЕТОД У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ:
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ …стор. 5

ПАМПУРА М.В.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА …стор. 10

ЧУМАЧЕНКО С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ …стор. 17

ВОВКОВИЧ У.В.
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ У ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.СТ.) …стор. 22

ЗІНЧЕНКО С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ «СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН» В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ …стор. 30

МЕЛЬНІКОВ Д.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА …стор. 36

ШУЛЬГІН В.В.
НОВЕЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ …стор. 41

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГАСАНОВА А.К.
ЩОДО ПИТАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ …стор. 46

НІКІПОЛЬСЬКА К.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ …стор. 51

СКРОБАЧ С.Л.
ЩОДО ЗАВЧАСНОГО СПОВІЩЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ …стор. 59

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАНДУРКА О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ …стор. 65

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ: ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ  МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ …стор. 69

ФЕЛИК В.І.
ВИДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОФІЛАКТИЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ …стор. 75

КІКІНЧУК В.Ю.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ …стор. 81

КАЛАШНИК М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ …стор. 87

КУЧИНСЬКИЙ Ю.Д.
СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УКРАЇНІ …стор. 99

БОЖЕНКО Н.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ  СПОРІВ: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ …стор. 95

ГОЛУБ В.О.
ДО ДИСКУСІЇ ЩОДО ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ВОЄННОГО СТАНУ …стор. 99

ОКОЛОВИЧ М.Є.
ПРАКТИКА ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ «АДРЕСА», «БУДІВЕЛЬНА АДРЕСА», «ПОШТОВА АДРЕСА» У ПРАВОВИХ АКТАХ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДІВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ …стор. 106

ТЕРЕЩУК Ю.В.
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ  МЕНЕДЖМЕНТУ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА …стор. 112

ЄФРЕМОВА І.О.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ …стор. 118

ПІТУХ Ю.Ю.
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  …стор. 125

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СОКУРЕНКО В.В.
ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ПРАВОПОРЯДОК …стор. 130

НАЛУЦИШИН В.В.
ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ …стор. 135

ПЕКАР П.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНОСТІ»  У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436 КК УКРАЇНИ …стор. 140

ЧЕРЕПІЙ П.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ УМИСНОГО ВБИВСТВА
ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ …стор. 146

ДЖУЖА А.О.
ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМОЛОГІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН …стор. 154

ЛЕОН Я.О.
ФУНКЦІЇ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ …стор. 159

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МУЛЯР М.С.
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ …стор. 164

ШАПОВАЛОВА К.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕМАЙНОВУ (МОРАЛЬНУ) ШКОДУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ДОПУСТИЛИ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ …стор. 168

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АНУФРІЄВ М.І., ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ  ДОТРИМАННЯ  ПРАВ ЛЮДИНИ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ …стор. 176

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

НІКІТІН А.А.
ПОРЯДОК В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗД З НЕЇ
ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 332-1 КК УКРАЇНИ …стор. 182