Журнал ПРАВО.UA №1 2016

pdf-downloadPDF архів:
ПРАВО.UA №1 2016

ЗМІСТ
Журналу «ПРАВО.UA» №1 2016

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГОЛИНСЬКА М.І.
ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ  УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ПОГЛЯДАХ С. ШЕЛУХІНА …стор. 5

ТХОРЕВСЬКА Я.І.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИБОРЧІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ …стор. 10

СОКІЛ У.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СУДОВОГО УГЛЯДУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРАВОВОМУ РЕАЛІЗМІ …стор. 16

ДУБОВ Г.О.
ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ЮРИДИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ …стор. 20

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

МУЗИЧУК О.М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ …стор. 26

РАЙНІН І.Л.
ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РЕГІОНУ …стор. 31

КУЛІШ А.М., КОБЗЄВА Т.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ  СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ …стор. 35

ЛАСТОВИЧ Д.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ …стор. 41

МЕЛЬНИК О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ …стор. 47

ПОПОВА Л.М.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ВИЯВЛЕННІ  ТІНЬОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор. 53

БАТРАЧЕНКО О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ …стор. 58

ШИЛЬНИК М.Є.
КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІНИХ РАД …стор. 64

ВАСИЛЬЄВ І.В.
ЩОДО МОВИ ПОСТАНОВ СУДУ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ …стор. 68

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.С., ЖЕЛІК М.Б.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ …стор. 74

НАЗИМКО Є.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ: АНАЛІЗ ДОДАТКОВИХ ОЗНАК …стор. 86

БАЗИР І.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ  У НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЯХ …стор. 90

ВАНДІН Є.В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ЗАСАД ТА ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ У ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ …стор. 95

ПОЛІЩАК Н.І.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ,
ПОВЯ’ЗАНИХ ІЗ ПЕРЕСИЛАННЯМ РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ …стор. 101

КОНЧУК Н.С.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ …стор. 107

ЛЕМЕХА Р.І.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІСТОТНА ШКОДА» ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ …стор. 112

ЛУЦЕНКО Ю.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІНАНСУВАННЯ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ …стор.118

ГНАТЕНКО В.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ …стор. 122

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МОВЧАН А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ …стор. 127

НАЗИМКО О.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАУКОВОЇ, ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор. 132

СІДЕЙ О.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ …стор. 139

ІЛЬЧЕНКО А.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН …стор. 141

ХИКМЕТ АЛОВСАТ ОГЛЫ ДЖАВАДОВ
ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ …стор. 147

КАРАЕВ РАУФ МАМЕД ОГЛЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) …стор. 151

АНДРЕЙКІВ А.І.
ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА У ПРАКТИЦІ  МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ …стор. 159

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

САВЧЕНКО А.О.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ …стор. 166

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

МЕЛЕНКО С.Г.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЛУЦЬКОГО МИРОСЛАВА ІВАНОВИЧА «ПРАВО І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ» …стор. 174