Право.UA. 2022 р., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2022 р., №1

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРАМ

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ БАНДУРКА: ПОТРІБНИЙ ЛЮДЯМ І ДЕРЖАВІ
стор. 5

ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ БАНДУРКА
ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ КОЛЕКТИВА ДОНДУ
стор. 16

КУЗНЄЦОВА О.
ЛЮДИНІ ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ І ЩИРОЇ ДУШІ
стор. 18

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

MAMMADOV Z.
HISTORICAL STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LEGAL SCIENCE
стор. 20

ГУСЕЙНОВА Н.Р.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
стор. 27

ПАРУТА О.В., ЖАРОВСЬКА І.М.
МЕТОДОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДОКТРИНИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
стор. 33

ОРТИНСЬКА Н.
ІНФОРМАЦІНА ВІЙНА: ГЕНЕЗЕСНИЙ АНАЛІЗ
стор. 39

РЯБОШАПКО Л.І.
РАДЯНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА І КРИМСЬКІ ТАТАРИ: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОДВІЙНИХ СТАНДАРТІВ (1985 – 1991 РОКИ)
стор. 43

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СТАШЕВСЬКИЙ О.М., ЮЛДАШЕВ С.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
стор. 53

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ASLANOV O.R.
SOME ISSUES OF THE INTERPRETATION OF CORRUPTION AND OTHER CRIMES AGAINST THE INTERESTS OF SERVICE IN THE EFFECTIVE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
стор. 59

ОРТИНСЬКИЙ В.Л., КАНЦІР В.С.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ,
ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ НАРИС
стор. 65

МАРТОВИЦЬКА О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 70

ГЛАДКОВА Є.О., ЩЕРБАКОВА А.К.
ФЕНОМЕН НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
стор. 79

МАРИСЮК К.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 86

КОПАНЧУК В.О., ОСМОЛЯН В.А., ТУРОВЕЦЬ Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ СУДОВИМИ ТА ПРАВООХОРОНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА
стор. 90

ГАЮР І.Й.
ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ПІДСТАВІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
стор. 98

ПАХНІН М.Л.
ОБ’ЄКТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗМІ
стор. 105

ПОЛЕВИЙ В.І., АВСЄЄВИЧ В.П.
ЕКОНОМІЧНА ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ
стор. 115

СИЗОНЕНКО А.С.
ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
стор. 121

ЦИЛЮРИК І.
ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ У ПОРЯДКУ СТ. 615 КПК УКРАЇНИ
стор. 128

КУШПІТ В.П.
НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ТА ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
стор. 133

БАРАН А.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
стор. 141

ЗАТОЛОЧНИЙ В.С.
ОБ’ЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 371 КК УКРАЇНИ
стор. 148

БУТЕНКО В.Б.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 155

МАМІНА О.В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
стор. 163

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПІДДУБНА В.Ф.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
стор. 168

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЛАДИЧЕНКО В.В., ГУЛАК О.В., АРТЕМЕНКО О.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ (У МЕЖАХ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)
стор. 174

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

СІРАНТ М.М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МІГРАЦІЇ
стор. 182

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

КОБКО Є.В.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

стор. 190

БАБІЙ Ю.Ю., МЕЛЬНИЧУК С.М.
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
стор. 196

ПОЛІТОВА А.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ З’ЯВЛЕННЮ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО, ЕКСПЕРТА, СПЕЦІАЛІСТА, ПРИМУШУВАННЯ ЇХ ДО ВІДМОВИ ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ ЧИ ВИСНОВКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ТАТАРИН Н.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 210

МУЗИЧУК О.М.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
стор. 214

БЕРЧЕНКО Г.В., ТКАЧЕНКО Є.В.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ
стор. 221

СУХОНОС В.В., СУХОНОС В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМУ: АНТИНОМІЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ І ТОТАЛІТАРИЗМУ
стор. 227