Право.UA. 2022 р., №4

PDF АРХІВ: Право.UA. 2022 р., №4

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ФРАНЦУЗ А.Й., КУДІН С.В., ФЕДОРЧУК О.В.
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 5

КУДЕРСЬКА Н.І.
ПРАВО КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
стор. 11

МОСКАЛЮК О.В.
З’ЯСУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ВОЛІ ЗАКОНОДАВЦЯ ЯК СПОСІБ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ НОРМИ: PRO ET CONTRA
стор. 18

СЛІНЬКО Т., ДЕМИДЕНКО А.
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
стор. 23

МУДРИЙ С.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
стор. 30

ГАРЯГА О.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ СУДОВИХ СТАТУТІВ У ХОДІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СЕРЕДИНІ ХІХ СТ.
стор. 37

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИТВИН Н.А., ЦИБКА А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 42

ІЛЬНИЦЬКИЙ О.М.
СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЙОГО ОСНОВНИХ ОЗНАК
стор. 50

МАЧУСЬКИЙ О.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
стор. 55

ІЩЕНКО І.В.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
стор. 61

ЮШКОВ М.М.
ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
стор. 69

ЦАРЕВИЧ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
стор. 75

ДИШЛЕВА О.І.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ СУДОВОГО РОЗСУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
стор. 83

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЛЕМЕХА Р.І.
КОМУНІСТИЧНА СИМВОЛІКА ЯК ПРЕДМЕТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.436-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 91

КОЛОДЧИН Д., КУХАР В.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
стор. 96

ГАЛАГАН С.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ
стор. 104

КОЗАЧЕНКО С.В.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЄПРИПАСІВ, ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 112

САДУЛА Л.М., ПІГОВИЧ І.Д., РОМАНЮК М.А.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА
стор. 122

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЯРА О.С., ЛАДИЧЕНКО В.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 127

МИКОЛАЄЦЬ А.П.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
стор. 134

КОССАК В.М., ГЕРЦ А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 141

АРСЕНИ И.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
стор. 149

АРТЕМЕНКО О.В., УЛЮТІНА О.А.
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 156

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЛЕГЕЗА Є.О.
FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN POLICE ACTIVITIES IN THE FIELD OF LICENSING OBJECTS OF THE PERMISSION SYSTEM
стор. 163

ПАЛІЄНКО А.В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКРИНІНГУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
стор. 169

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ЧОРНОПИСЬКА В.
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
стор. 173

ТОМЛЯК Т.С.
СВОЄРІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ
стор. 178

ЧАНЦЕВА А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 185

ЯРОЦЬКИЙ В.Л.
ДОГОВІР ПРОКАТУ НАЗЕМНИХ САМОХІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯК СПОЖИВЧИЙ ДОГОВІР
стор. 194

БАКУМОВ О.С.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
стор. 200

МЕЛЬНИК В.В
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 207

ІЛЬЧИШИН Н.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ЯК СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
стор. 213

ТАТАРИН Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ДИСЕРТАЦІЙНОМУ ТА МОНОГРАФІЧНОМУ РІВНЯХ
стор. 220

МУЗИЧУК О.М.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
стор. 228

БОДНАР С.В.
РІВНІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 234