Право.UA. 2020 р., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2020 р., №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА ТА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
стор. 5

ТУРЯНСЬКИЙ Ю.І.
СОМАТИЧНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА МОДИФІКАЦІЮ СВОГО ТІЛА
стор. 10

РОМАНЧУК О.З.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
стор. 16

АНТОШКІНА В.К.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ СУДАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
стор. 22

НАУМЕНКО О.П.
ВПЛИВ ДИСИДЕНТСЬКО-ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
стор. 31

ДЕМІДЕНКО А.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
стор. 39

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КРИВКО О.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ВІДДІЛІВ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 46


СОЛОНЕЦЬКИЙ І.І.
ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
стор. 52


ПОЛІЩУК М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ТА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕНЬ ЗА НОВИМ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор. 58


ІВАНОВ В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
стор. 65

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДАНЬШИН М.В., ПОПОВ В.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
стор. 71


ГАЦЕЛЮК В.О.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ ТА МАСОВИМ ОТРУЄННЯМ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 77


САЗОНОВ В.В.
НАУКОВА СКЛАДОВА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
стор. 92


НОСАЧ А.В.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
стор. 97


МАСЛОВА Н.Г.
ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 102


ПАНЬКО М.Є.
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВІД ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО НЕЇ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
стор. 107


СЕМЕНИШИН М.О.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
стор. 113


КОНДРАТОВ В.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
стор. 121


БАЙДА А.О., РУДИКА В.Я.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
стор. 125


КРЕТ Г.Р.
ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ У КОНТЕКСТІ СТАНДАРТІВ ЇХ ДОПУСТИМОСТІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ ПІДХІД І ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ
стор. 131


МАРТЬЯНОВ С.С., СКРЕКЛЯ Л.І.
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ З НАЙМАНСТВОМ
стор. 138


СВІР П.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА ЖИТЛО ГРОМАДЯН
стор. 144


KORECKA-SZUKIEWICZ D.
DIFFERENTIATION OF PART-TIME JOB AND COMBINATION OF DUTIES FROM OTHER TYPES OF ACTIVITIES IN THE OFFENSE UNDER ARTICLE 1724 OF THE CODE OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE OFFENSES (CUAO)
стор. 152


ISMAYILOVA H.
DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN’S CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIGHT AGAINST HOOLIGANISM IN THE YEARS OF 1940-1990
стор. 158


ОДНОЛЬКО І.В.
КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
стор. 164

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

СЕРДЮК О.О.
ЗАХИСТ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
стор. 170


ЩЕБЕЛЬ А.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
стор. 176

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

GASIMZADE R.
INCOME TAX WITHHOLDING FROM INDIVIDUALS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND TURKEY
стор. 184

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГРЕЧЕНКО В.А.
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТІВ МІНІСТРІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПОГЛЯД ОСОБИСТИЙ, АЛЕ НЕ ТРИВІАЛЬНИЙ
стор. 190

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРЧИХ СПОРІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
стор. 194

ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У СФЕРІ НЕДОПУЩЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 201

ЯРМАКІ Х.П.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
стор. 206

ВАСИЛЕНКО В.М.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 212

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
стор. 219

СВІТЛАК І.І.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН З НАДАННЯ ПОСЛУГ
стор. 225

КРАМАР Р.І.
ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ: ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 232

ТАТАРИН Н.М.
ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 238

ДИМИДЮК К.Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 243