Право.UA. 2019 р., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2019 р., №1

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

МОСКАЛЮК О.В
УЯВНІ КОЛІЗІЇ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
стор. 5

ДЕМИДЕНКО В.О.
МУНІЦИПАЛЬНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ ЩОДО ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ: ДИСОНАНС МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ
стор. 10

ДІМІТРОВ М.К.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПОГРОЗИ ЗАПОДІЯТИ ІСТОТНУ ШКОДУ ВІД ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ ТА ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН
стор. 18

ОПАНАСЕНКО А.М.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОРІННИХ НАРОДІВ У РАМКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 24

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АЛБУЛ С.В., ШАПОВАЛОВА І.О.
ПОЛІЦЕЙСЬКА МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ
стор. 33

ХУДОБА І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ
стор. 41

ТОПЧІЙ Ю.М.
СУБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ПОЛІЦІЮВАННЯ ЗА КОДАМИ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДОБРАЖЕНИХ У ПУБЛІЧНИХ РЕЄСТРАХ
стор. 48

ГРИЩЕНКО Д.О.
МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 55

АНДРЕЄВА О.І.
ДО ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ РЕФЕРЕНДУМУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ШОТЛАНДСЬКОГО, КРИМСЬКОГО ТА КАТАЛОНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМІВ
стор. 62

КРОЛЕНКО Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ, ЗАТВЕРДЖЕННІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
стор. 71

ДРОЗАЧ О.М., ЧИКІН О.О.
МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ (NCTS) В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ
стор. 76

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АВРАМИШИНА Д.О., КАНЦІР В.С.
ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ ЯК ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 84

МАРИСЮК К.Б., В’ЯЗІВСЬКА Ю.П.
ПРOДOВЖУВAНИЙ ЗЛOЧИН ТА ПOВТOРНІСТЬ ЗЛOЧИНIВ: ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ
стор. 91

ГЛАДКОВА Є.О.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ
стор. 96

БЕСЧАСТНА В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
стор. 103

СОЛОВЙОВА О.Є., НАУМОВА А.О., КОБЕЦЬ Н.В.
ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ
стор. 109

МАРТЬЯНОВА Т.С.
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ НА НОРМИ З ПРОСТИМИ ТА УСКЛАДНЕНИМИ СКЛАДАМИ
стор. 117

КАЛАШНИКОВ К.Ю.
ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
стор. 123

ЛОБАЧ А.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ
стор. 131

ДЯКІН Я.О.
ОГЛЯД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНОЮ
ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ЗЕМЛЕЮ
стор. 139

ПОСВИСТАК О.
КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
стор. 147

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

НАЗИМКО О.В.
ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
стор. 156

ФІЛАТОВА К.В.
ПРОБЛЕМИ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ ЩОДО НЕРУХОМОГО МАЙНА (ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ)
стор. 164

КАШКА С.В.
РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
стор. 170

ЄФРЕМОВА І.О.
НАЯВНІСТЬ ШКОДИ ЯК УМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
стор. 178

ГРИШАНОВА Н.А.
ЗАСТАВА ТА ПОРУКА ЯК СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОРОЗУМІННЯ
стор. 185

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АНДРІЙЧЕНКО О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
стор. 192

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

СЛЮСАРЧУК Х.Т.
БІНАРНА ОПОЗИЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП КОНВЕРГЕНЦІЇ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА КОМУНІТАРИЗМУ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ТЕЧІЙ
стор. 199

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МАКСІМЕНЦЕВ М.Г.
ПРАВОВІ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 208

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ВОВЧУК Л.С.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО СУДДІ
стор. 215

БАНАХ С.В.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА ПРОКУРАТУРИ
стор. 218

РУВІН О.Г.
ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
стор. 223

ФЕДОТОВ І.В.
МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВІ
стор. 230

ПОЛЯНСЬКИЙ А.О.
КОМПЕТЕНЦІЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ
стор. 235

МОРКВІН Д.А.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 240

ЗАВАЛЬНИЙ М.В.
ДЕРЖАВНІ СУБ’ЄКТИ ПРАВООХОРОНИ
стор. 246